Striešky

Plotové kamenné striešky slúžia ako ochrana múrikov a stĺpov plota pred škodlivými vplyvmi: dážď, sneh, vietor, chlad. Výber striešok je veľmi bohatý, či už s pohľadu materiálu, alebo spracovania. Najrozšírenejším typom striešok sú sekané pohľadové a zadné strany a rezané všetky strany. V prípade striešok sú možné kombinácie rôznych dĺžok.