Cestná infraštruktúra

Naša spoločnosť AZ stone s.r.o. sa špecializuje na výrobu kamenných produktov vhodných pre cestnú infraštruktúru, ako sú dlažobné kocky a obrubníky. Najčastejšie používané materiály sú žula a čadič, nakoľko patria k materiálom s najväčšou rezistenciou voči klimatickým podmienkam, chemikáliám, či vysokým teplotám. Kvalita a odolnosť prírodného kameňa zaručuje trvácnosť investície.

DLAŽBA
Dlažobné kocky sú súčasťou rôznych povrchov vozoviek, chodníkov a ich olemovania. Tvoria tak súčasť komunikácií, ale aj námestí, parkov a iných verejných priestranstiev. Povrch je vo väčšine prípadov štiepaný alebo rezaný, čo zaručuje prirodzenú protišmykovosť. Dodávame tiež špeciálnu dlažbu pre nevidiacich .

Cestma 1 strana

OBRUBNÍKY
Obrubníky vytvárajú bezpečné vyvýšenie určitého dopravného pásu, deliaceho pruhu, chodníka alebo inej plochy. Môžu mať nielen priamy tvar, ale tiež oblúkový, alebo skosený.

Cestna 2 strana

Všetky dodávané produkty spĺňajú kvalitatívne normy.